PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG CNC NĂM 2015

14:03:00 15/04/2015
Tài liệu đính kèm: Tải về

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

---------------0O0---------------

 

 

PHIẾU ĐĂNG TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CNC NĂM 2015

(Hệ Cao đẳng chính quy và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy tại trường CNC)

 

 

Kính gửi:    - Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Ngoại ngữ- Công nghệ Việt Nhật

 

1. Họ và tên của thí sinh: (viết đúng như giấy khai sinh):……………………………..…..………….

2. Giới tính: ………….Ngày, tháng, năm sinh:…………...…Dân tộc: (ghi bằng chữ)………………

3. Thuộc khu vực: …………………………………….Đối tượng ưu tiên: ………………………….

4. Nơi học THPT hoặc tương đương: Trường:……………………………………………………….

5. Địa chỉ liên hệ: (Ghi rõ số nhà, tên đường phố, phường, thôn xóm, xã, huyện, tỉnh)

………………………………………………………………………………………….………………

Điện thoại cố định:………………………………Di động:…………………………………………..

Email:…………………………………………….Face book…………………………………………

6. Kết quả học tập THPT của em như sau:

- Kết quả thi Quốc gia THPT (Dành cho học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015): 

Toán:...........................; Ngữ văn: ..............................; Anh: .............................; Tự chọn: ....................

- Kết quả điểm bình quân các học kỳ như sau (Đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2015 chỉ tính đến học kỳ I lớp 12):

Lớp 10: Kỳ 1:.....................; Kỳ 2.................

Lớp 11: Kỳ 1:.....................; Kỳ 2.................

Lớp 12: Kỳ 1:.....................; Kỳ 2.................

7. Em xin đăng ký học vào trường CNC theo nguyện vọng ngành: ...............................................

* Hệ cao đẳng: QTKD;  Kế toán; Tiếng Anh; Tiếng Nhật; CNTT;  VNH; Tiếng Trung;  Tiếng Hàn Quốc; Tài chính ngân hàng. 

* Hệ TCCN:  Kế toán;  CNTT;  Du lịch;  Điện CNⅅ Cơ khí (công nghệ Hàn).

   Em xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký này là đúng sự thật và hoàn toàn tự nguyện. Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh của trường CNC xem xét.

 

 

Ngày ….…tháng…..năm 2015

(Thí sinh ký, ghi rõ họ tên)