THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP LỊCH LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 10

14:45:00 12/04/2018

Thời gian thực tập tốt nghiệp: 07 tuần từ 02.04.2018 đến 19.05.2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP

LỊCH LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN

TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 10

 

Thời gian thực tập tốt nghiệp: 07 tuần từ 02.04.2018 đến 19.05.2018;

 

STT

MỐC THỜI GIAN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

YÊU CẦU

 

1

02.04.2018-14.04.2018

 15 ngày

Trường học

Mua hồ sơ thực tập

Tất cả sinh viên

 

2

09.04.2018

01 ngày

Hội trường

Thẩm định đề tài

Ban giám hiệu, phụ trách PĐT, PKT, giáo viên trong khoa

 

3

10.04.2018

01 ngày

Trường học

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập lần 1

GV hướng dẫn SV

 

4

02.04.2018-19.5.2018

07 tuần

Đơn vị thực tập; trường học

1.Thực tập những kỹ năng liên quan đến chuyên ngành và nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
2.Viết báo cáo, làm ĐCCT sơ bộ

 Hoàn thiện hồ sơ thực tập
Viết nhật ký thực tập và làm báo cáo
Viết ĐCCT sơ bộ

 
 

5

 19.04.2018

01 ngày (2 tiết)

Trường học

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập lần 2

GV hướng dẫn sửa ĐCCT lần 1

 

6

26.04.2018

01 ngày

Trường học

Nộp ĐCCT sơ bộ (có phát triển ý)

Nộp 02 file cứng và 01 file mềm về PĐT

 

7

27.04.2018

01 ngày

Hội trường

Tham gia, góp ý ĐCCT

Ban giám hiệu, phụ trách PĐT, PKT, giáo viên trong Khoa

 

8

28.04.2018

01 ngày (2 tiết)

Trường học (lớp học)

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập lần 3

GV hướng dẫn sửa ĐCCT lần 2 và hướng dẫn làm Tổng quan nghiên cứu

 

9

3.5.2018

01 ngày (2 tiết)

Trường học (lớp học)

Hướng dẫn làm báo cáo thực tập lần 4

GV hướng dẫn sửa ĐCCT lần 3, phần Tổng quan nghiên cứu và Báo cáo hoàn chỉnh trên cơ sở y kiến đóng góp của HĐKH

 

10

7.05.2018

01 ngày

Trường học (PĐT)

Nộp Slide phản biện KLTN + Đề cương chi tiết (Đối với SV làm KLTN); Đề cương chi tiết (đối với HSSV làm báo cáo tốt nghiệp)

Yêu cầu mỗi loại 05 bộ file giấy và 01 file mềm nộp cho PĐT để phát cho các thành viên HĐKH nghiên cứu trước.

 
 

11

08.05.2018

01 ngày

Hội trường

Tham gia, góp ý slide

Ban giám hiệu, phụ trách PĐT, PKT, giáo viên trong Khoa

 

12

11.05.2018

1 ngày

Trường học, PĐT

Nộp bài hoàn chỉnh

Nộp 03 file cứng (02 gv trong trường chấm và 01 quyển gv bên ngoài chấm) và 01 file mềm (tập hợp lại theo lớp)

 

13

14.05=> 15.05.2018

02 ngày

Hội trường nhà A2

HĐKH chấm phản biện đề tài KLTN (Yêu cầu có Quyết định thành lập Hội đồng chấm riêng cho từng khoa)

Các thành viên HĐKH và GV hướng dẫn cùng với HSSV

 

14

21.05 - 26.05.2018

01 tuần

Trường học (Phòng chấm bài)

Phân công GV Chấm bài BCTT và KLTN

GVHD không chấm bài của SV đã hướng dẫn

 

 

 

 

Ghi chú: Ngoài thời gian trên, Giáo viên hướng dẫn và HSSV có thể trao đổi với nhau qua mạng Internet và các phương tiện liên lạc khác.