1. Bí thư: Nguyễn Bá Quý

Tel: 02413.634.267; Fax: 02413.634.027  Di động: 0987.525.883

Email: doanthanhnien@cnc.edu.vn

 

2. Phó Bí thư Thường trực: Nguyễn Đăng Đài

Tel: 02413.634.267; Fax: 02413.634.027; Di động: 0985.895.875

Email: doanthanhnien@cnc.edu.vn

 

3. Phó Bí thư: Trần Văn triệu

Di động: 0988.534.783

Email: doanthanhnien@cnc.edu.vn