PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HSSV

Điện thoại: 02413.634.267/634.279/634.027;  043. 6686702; 043.8229.286;

Email: phongdaotao@cnc.edu.vn; phongdaotao.hn@cnc.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liên

Chuyên ngành: Tiếng Nhật

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại:  0916.712.985

Email:  nguyenthibichlien@cnc.edu.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Chuyển

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Chức vụ:  Phó Trưởng Phòng

Điện thoại:  0904848505

Email:  nguyentrongchuyen@cnc.edu.vn

 

Họ và tên: Vũ Văn Sơn

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Chức vụ:  Phụ trách đào tạo

Điện thoại:  0333.058.167

Email:  thanhson@cnc.edu.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Chức vụ: Chuyên viên đào tạo

Điện thoại: 0333615788

Email:  nguyenthuy@cnc.edu.vn

 

Họ và tên: Dương Thị Thu Hương

Chuyên môn: Việt Nam học

Chức vụ:  Chuyên viên đào tạo

Điện thoại:  0964.625.899

Email:  duongthithuhuong@cnc.edu.vn