PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HSSV

Điện thoại: 02413.634.267/634.279/634.027;  043. 6686702; 043.8229.286;

Email: phongdaotao@cnc.edu.vn; phongdaotao.hn@cnc.edu.vn

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Liên

Chuyên ngành: Tiếng Nhật

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại:  0916.712.985

Email:  nguyenthibichlien@cnc.edu.vn

 

 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Chuyển

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Chức vụ:  Phó Trưởng Phòng

Điện thoại:  0904848505

Email:  nguyentrongchuyen@cnc.edu.vn

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Cải

Chuyên ngành: Th.S CNTT

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 

Email:  phongdaotao@cnc.edu.vn

 

 

 

Ảnh 3x4

Họ và tên: Hoàng Văn Tùng

Chuyên ngành: Th.S Tâm lý học

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0988.820.706

Email:  tuyensinh@cnc.edu.vn

 

 

 

Họ và tên: Dương Thị Thu Hương

Chuyên môn: Văn Nam học

Chức vụ:  Cán bộ

Điện thoại:  0978.381.014

Email:  duongthithuhuong@cnc.edu.vn

Ảnh 3x4

Họ và tên: Đỗ Đình Hiếu

Chuyên môn: Sư Phạm Giáo Dục Thể Chất

Chức vụ:  Cán bộ

Điện thoại:  0983.130.428

Email:  dodinhhieu@cnc.edu.vn