KHOA TIẾNG NHẬT
  13:00:07 22/03/2013

  Tên khoa: Khoa Tiếng Nhật

  Chuyên ngành: Hệ Phiên dịch

  Thành lập: Tháng 11 năm 2006

            Khoa Tiếng Nhật trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật hình thành từ những ngày đầu thành lập trường. Trải qua 5 năm hoạt động, Khoa tiếng Nhật xứng đáng là một trong những Khoa tiên phong trong công tác dạy và học, bồi dưỡng cả về trí tuệ và phẩm chất cho các thế hệ sinh viên. Chất lượng đào tạo tiếng Nhật của Khoa được các cơ quan Nhà nước Việt Nam, doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản đánh giá rất cao qua năng lực tiếng Nhật của sinh viên học tiếng Nhật đã tốt nghiệp.

  - Sơ đồ phân bố sinh viên ở các tỉnh -

   

            Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 8 năm 2011), nhà trường có trên 500 sinh viên đang theo học khoa tiếng Nhật, với 300 sinh viên đã tốt nghiệp được đảm bảo về chất lượng đầu ra và cơ hội nghề nghiệp.

   

          Nhà trường đã liên kết với các trường dạy Tiếng Nhật như: Asahi kokusai Gakuin, JSL Nihon Akadenmi, Sanritsu Kousai Gakuin và Trung tâm giao lưu văn hóa Tokyo. Đồng thời, với mô hình trao đổi học sinh sinh viên, mô hình 1 + 3 (một năm học tại Việt Nam, ba năm học tại trường đại học của Nhật), 2 +2 (hai năm học tại Việt Nam, hai năm học tại trường đại học của Nhật), tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội để tiếp thu kiến thức khoa học hiện đại trên thế giới.

   

            Khoa tiếng Nhật luôn nhận thức rất rõ nhiệm vụ sống còn trong công tác đào tạo là phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Chính vì vậy trong những năm qua, Khoa liên tiếp cử các giảng viên trẻ đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Cùng với phương châm coi sinh viên là trung tâm của mục tiêu đào tạo, khoa luôn luôn quan tâm đến việc học tập cũng như đời sống sinh hoạt của sinh viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi nói giỏi, tìm hiểu về đất nước con người Nhật Bản..., tạo một môi trường thực sự thuận lợi và lành mạnh cho sinh viên phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.

   

           Về trang thiết bị giảng dạy, học tập, trong những năm gần đây, được sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản, Khoa đã tiếp nhận một hệ thống thiết bị giảng dạy hiện đại bao gồm các phòng luyện tiếng, phòng video, phòng máy vi tính, phòng biên tập các chương trình nghe nhìn,... Những phương tiện giảng dạy này đã góp phần làm phong phú thêm, cập nhật thông tin, cải tiến các chương trình giảng dạy cũng như các giáo trình của Khoa.

   

            Mục tiêu của khoa Tiếng Nhật là đào tạo ra cử nhân chuyên nghành phiên dịch có đủ kỹ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phòng nghề nghiệp để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vựa chuyên môn có sử dụng Tiếng Nhật, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   

            Trong những năm qua, Khoa đặc biệt quan tâm đến công tác đối ngoại, coi đây là công tác lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Khoa để nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước tiếp cận mô hình đào tạo hiện đại, mở rộng quan hệ, nâng cao uy tín và vị thế của Khoa trong Nhà trường và trong giới tiếng Nhật, tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, quản lý và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Hiện nay Khoa có quan hệ với Đại sứ quán Nhật Bản, các tổ chức,các trường Đại học trong và ngoài nước và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ có hiệu quả. Nhiều chương trình đã và đang được thực hiện, đạt hiệu quả cao như: Đào tạo giáo viên, sinh viên, tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị giảng dạy ngoại ngữ, học bổng sinh viên... Đây là một trong những nhân tố quan trọng để Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và đạt được những thành tựu đáng phấn khởi.