2. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

Điện thoại: 02143. 634027 ; 043. 6686702; 043.8229.286;

Email: phongtchc@cnc.edu.vn; phongtchc.hn@cnc.edu.vn

 

Ảnh 3x4

Họ và tên: Nguyễn Hải Ninh

Chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

Chức vụ:  Cán bộ

Điện thoại:  0987.525.883

Email:  phongtchc@cnc.edu.vn

Ảnh 3x4

Họ và tên: Hà Thị Hương

Chuyên môn: Cử nhân Lịch Sử

Chức vụ:  Cán bộ phụ trách thư viện

Điện thoại:  

Email: 

Ảnh 3x4

    
Họ và tên: Nguyễn Thị Quế Anh
Chuyên môn: cử nhân kinh tế
Chức vụ:  Cán bộ phụ trách nhân sự
Điện thoại:  0989303982
Email: 

 Ảnh 3x4