KHOA TIẾNG ANH
  13:00:00 22/03/2013

  TIẾNG ANH

  Tên ngành, nghề:

  Tiếng Anh

  Mã ngành, nghề:

  6220206

  Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  Hình thức đào tạo:

  Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh:

  Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông

  (hoặc tương đương)

  Thời gian đào tạo:

  03 năm

   

  4.1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  - Số lượng môn học, mô đun: 35 Môn học.

  - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 120 Tín chỉ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

  - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2,268 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 753 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1,950 giờ

   

  4.2. Nội dung chương trình

  Mã MH/MĐ

  Tên môn học/mô đun

  Số tín chỉ

  Thời gian học tập (giờ)

  Tổng số tiết

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/ thảo luận

  Kiểm tra

  I. Các môn học chung

  28

  435

  157

  255

  23

  MH01

  Giáo dục chính trị

  5

  75

  41

  29

  5

  MH02

  Pháp luật

  3

  30

  18

  10

  2

  MH03

  Giáo dục thể chất

  4

  60

  5

  51

  4

  MH04

  Giáo dục quốc phòng & an ninh

  5

  75

  36

  35

  4

  MH05

  Tin học

  5

  75

  15

  58

  2

  MH06

  Tiếng Anh

  6

  120

  42

  72

  6

  II. Các môn học, mô đun chuyên môn

  92

  2,268

  596

  1,588

  84

  II.1

  Môn học, mô đun cơ sở

  52

  780

  364

  364

  52

  MH07

  Ngôn ngữ Anh nhập môn

  4

  60

  28

  28

  4

  MH08

  Ngữ âm Từ vựng

  3

  45

  21

  21

  3

  MH09

  Tiếng Anh sinh hoạt hàng ngày

  3

  45

  21

  21

  3

  MH10

  Ngữ pháp sơ cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH11

  Thực hành Nghe sơ cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH12

  Thực hành Nói sơ cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH13

  Thực hành Đọc sơ cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH14

  Thực hành Viết sơ cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH15

  Tiếng Anh 1 (sơ cấp)

  3

  45

  21

  21

  3

  MH16

  Ngữ nghĩa Tiếng Anh

  3

  45

  21

  21

  3

  MH17

  Tiếng Anh văn phòng

  3

  45

  21

  21

  3

  MH18

  Ngữ pháp trung cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH19

  Thực hành Nghe trung cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH20

  Thực hành Nói trung cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH21

  Thực hành Đọc trung cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH22

  Thực hành Viết trung cấp

  3

  45

  21

  21

  3

  MH23

  Tiếng Anh 2 (trung cấp)

  3

  45

  21

  21

  3

  II.2

  Môn học, mô đun chuyên môn

  40

  1,488

  232

  1,224

  32

  MH24

  Từ vựng nâng cao

  3

  45

  21

  21

  3

  MH25

  Tiếng Anh chuyên ngành

  3

  45

  21

  21

  3

  MH26

  Ngữ pháp nâng cao

  3

  45

  21

  21

  3

  MH27

  Thực hành Nghe nâng cao

  3

  45

  21

  21

  3

  MH28

  Thực hành Đọc nâng cao

  3

  45

  21

  21

  3

  MH29

  Tiếng Anh giao tiếp và du lịch

  3

  45

  21

  21

  3

  MH30

  Thực hành Dịch viết 1 (kinh tế-xã hội)

  3

  45

  21

  21

  3

  MH31

  Thực hành Dịch nói 1 (kinh tế-xã hội)

  3

  45

  21

  21

  3

  MH32

  Thực hành Dịch viết 2 (thương mại)

  4

  60

  28

  28

  4

  MH33

  Thực hành Dịch nói 2 (thương mại)

  4

  60

  28

  28

  4

  MH34

  Thực tập nghề nghiệp

  5

  705

  5

  700

   

  MH35

  Báo cáo tốt nghiệp

  3

  303

  3

  300

   

  TỔNG CỘNG

  120

  2,703

  753

  1,843

  107

   

   

   

            Tiếng Anh là có thể nói là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới. Sự phát triển của Tiếng Anh ở Việt Nam đã có từ rất lâu, phục vụ hữu ích cho sự mở cửa giao lưu với các nước trên thế giới. Nhu cầu mở rộng việc đào tạo Tiếng Anh là môt đòi hỏi cấp thiết đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo chuyên nghành Tiếng Anh xuất hiện ngày càng phổ biến.

   

           Khoa Tiếng Anh là một trong 09 nghành đào tạo tại trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công Nghệ Việt Nhật. Thành lập từ năm 2006, Khoa Tiếng Anh đào tạo cử nhân Tiếng Anh hệ phiên dịch, nắm vững những kiến thức về chuyên ngành tiếng và những kiến thức về kinh tế - xã hội. Hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh - Mỹ, sinh viên khoa Tiếng Anh năng động, sáng tạo, tích cực rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

  - Sinh viên khoa Tiếng Anh rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp -

   

           Chương trình đào tạo Khoa Tiếng Anh đảm bảo cho sinh viên đạt trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên – phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội... Ngoài việc đào tạo chuyên môn, nhà trường còn trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá – văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.