KHOA TIẾNG ANH
  13:00:05 22/03/2013

   

            Tiếng Anh là có thể nói là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới. Sự phát triển của Tiếng Anh ở Việt Nam đã có từ rất lâu, phục vụ hữu ích cho sự mở cửa giao lưu với các nước trên thế giới. Nhu cầu mở rộng việc đào tạo Tiếng Anh là môt đòi hỏi cấp thiết đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam. Các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo chuyên nghành Tiếng Anh xuất hiện ngày càng phổ biến.

   

           Khoa Tiếng Anh là một trong 09 nghành đào tạo tại trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công Nghệ Việt Nhật. Thành lập từ năm 2006, Khoa Tiếng Anh đào tạo cử nhân Tiếng Anh hệ phiên dịch, nắm vững những kiến thức về chuyên ngành tiếng và những kiến thức về kinh tế - xã hội. Hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh - Mỹ, sinh viên khoa Tiếng Anh năng động, sáng tạo, tích cực rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

  - Sinh viên khoa Tiếng Anh rạng rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp -

   

           Chương trình đào tạo Khoa Tiếng Anh đảm bảo cho sinh viên đạt trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên – phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội... Ngoài việc đào tạo chuyên môn, nhà trường còn trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá – văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ.