HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
    02:32:56 22/03/2013

    Nhà trường hợp tác với các trường đại học đào tạo tại trường Hệ Đại học Vừa làm vừa học (VLVH) các ngành hai trường cùng đào tạo.

     

    Sinh viên tốt nghiệp được các trường đại học cấp bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.