Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, Trường Cao đẳng Ngoại Ngữ Công nghệ Việt Nhật có các hệ:

 

- Hệ Cao đẳng chính quy

 

          Với 9 chuyên ngành:

 

+ Tiếng Nhật

 

+ Tiếng Trung

 

+ Tiếng Anh

 

+ Tiếng Hàn

 

+ Việt Nam học

 

+ Kế toán

 

+ Quản trị tài chính

 

+ Công nghệ thông tin

 

- Hệ Trung cấp chuyên nghiệp liên thông lên cao đẳng

 

- Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

 

- Hệ Cao đẳng liên thông lên Đại học

 

- Hệ Vừa làm vừa học

 

- Hệ Cao đẳng vừa học vừa làm