KHOA VIỆT NAM HỌC
  13:00:03 22/03/2013

  Khoa Việt Nam học – Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật đến nay đã đi vào hoạt động được 5 năm, đào tạo hàng trăm cử nhân ngành Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch cho thành phố Bắc Ninh nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung. Chương trình đào tạo của khoa trang bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, phục vụ tốt cho công việc hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp.

   

            Về chuyên môn: Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn về Việt Nam học, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng trở thành hướng dẫn viên ngành du lịch, hoặc làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt nam, hoặc đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt nam học.

   

   

            Về kỹ năng, khả năng: Giúp sinh viên phát triển năng lực tư duy, khả năng sáng tạo và thích ứng những tình huống thực tế, phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng viết và nói để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc chuyên môn. Chương trình coi trọng rèn luyện về kỹ năng sử dụng tốt 1 ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên ra trường có thể đảm nhận tốt công việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, công ty lữ hành và các tổ chức du lịch.