• Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp Ngành đào tạo: Điện công nghiệp và dân dụng Mã ngành: 42510308 Thời gian và đối tượng tuyển sinh    4.1. Hệ 24 tháng dành cho học sinh tốt nghiệp THPT, bổ túc hoặc tương đương    4.2. Hệ 36 tháng dành cho học sinh tốt nghiệp THCS
  • Chương trình được xây dựng theo thông tư số 16/2010/TT-BGD ĐT ngày 28.6.2010 về Ban hành Quy định về chương trình khung TCCN Chương trình giáo dục THCN hệ chính quy 3 năm: Cho học sinh tốt nghiệp THCS  Chương trình giáo dục THCN hệ chính quy 2 năm: Cho học sinh tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc tương đương.