Liên Hệ

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

Cơ sở tại Bắc Ninh: E6 – Khu công nghiệp Quế Võ – TP.Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh;

Tel: 02413.634.027/634.267;  Di động: 0912.570.158; 0987.420.898; 0986.024.218;

0983.302.271 0987.525.883; 0968.558.782;

 

Cơ sở tại Hà Nội :  55 Mai Hắc Đế - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội;

Tel: 043.8229.286; 043.668.6702; Di động: 0988.534.783; 0168.358.4274; 0916.712.985; 0912.570.158;

Email: bants.cnc@moet.edu.vn;  Website: http//www.cnc.edu.vn


*
*
Điện thoại
*