CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO

I. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

- Diện tích sử dụng: 21.140m²

+ Đất xây dựng: 14.178m²

+ Đất lưu thông: 6.962m²

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành: 8.766m²

+ Khu phục vụ: 5.412m² (Trong đó: Thư viện: 196 m²; Ký túc xá: 5.200m²; Y tế: 16m²)

 

II. DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐÀO TẠO