LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH BTV BẮC NINH