KHOA TIẾNG NHẬT
  13:00:00 22/03/2013

    

  1. NGÀNH TIẾNG NHẬT

  Tên ngành, nghề:

  Tiếng Nhật

  Mã ngành, nghề:

  6220212

  Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  Hình thức đào tạo:

  Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh:

  Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

  Thời gian đào tạo:

  03 năm

   

  1.1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  - Số lượng môn học, mô đun: 35 Môn học.

  - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 120 tín chỉ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

  - Khối lượng các môn học, mô đun, tín chỉ chuyên môn: 2,268 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 753 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1,950 giờ

   

  1.2. Nội dung chương trình

  Mã MH/MĐ

  Tên môn học/mô đun

   Số tín chỉ

   Thời gian học tập (giờ)

   Tổng số tiết

   Trong đó

   Lý thuyết

   Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/ thảo luận

   Kiểm tra

  I. Các môn học chung

  28

  435

  157

  255

  23

  MH01

  Giáo dục chính trị

      5

        75

       41

         29

       5

  MH02

  Pháp luật

      3

        30

       18

         10

       2

  MH03

  Giáo dục thể chất

      4

        60

         5

         51

       4

  MH04

  Giáo dục quốc phòng & an ninh

      5

        75

       36

         35

       4

  MH05

  Tin học

      5

        75

       15

         58

       2

  MH06

  Tiếng Anh

      6

      120

       42

         72

       6

  II. Các môn học, mô đun chuyên môn

  92

  2,268

  596

  1,588

  84

  II.1

  Môn học, mô đun cơ sở

  52

  780

  364

  364

  52

  MH07

  Tiếng Nhật nhập môn

      4

        60

       28

         28

       4

  MH08

  Từ vựng sơ cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH09

  Chữ Hán sơ cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH10

  Ngữ pháp sơ cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH11

  Thực hành Nghe sơ cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH12

  Thực hành Nói sơ cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH13

  Thực hành Đọc sơ cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH14

  Thực hành Viết sơ cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH15

  Tiếng Nhật tổng hợp 1 (sơ cấp)

      3

        45

       21

         21

       3

  MH16

  Từ vựng trung cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH17

  Chữ Hán trung cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH18

  Ngữ pháp trung cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH19

  Thực hành Nghe trung cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH20

  Thực hành Nói trung cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH21

  Thực hành Đọc trung cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH22

  Thực hành Viết trung cấp

      3

        45

       21

         21

       3

  MH23

  Tiếng Nhật tổng hợp 2 (trung cấp)

      3

        45

       21

         21

       3

  II.2

  Môn học, mô đun chuyên môn

   40

  1,488

     232

    1,224

     32

  MH24

  Từ vựng nâng cao

      3

        45

       21

         21

       3

  MH25

  Chữ Hán nâng cao

      3

        45

       21

         21

       3

  MH26

  Ngữ pháp nâng cao

      3

        45

       21

         21

       3

  MH27

  Thực hành Nghe nâng cao

      3

        45

       21

         21

       3

  MH28

  Thực hành Đọc nâng cao

      3

        45

       21

         21

       3

  MH29

  Tiếng Nhật giao tiếp và du lịch

      3

        45

       21

         21

       3

  MH30

  Thực hành Dịch viết 1 (kinh tế-xã hội)

      3

        45

       21

         21

       3

  MH31

  Thực hành Dịch nói 1 (kinh tế-xã hội)

      3

        45

       21

         21

       3

  MH32

  Thực hành Dịch viết 2 (thương mại)

      4

        60

       28

         28

       4

  MH33

  Thực hành Dịch nói 2 (thương mại)

      4

        60

       28

         28

       4

  MH34

  Thực tập nghề nghiệp

      5

      705

         5

       700

   

  MH35

  Báo cáo tốt nghiệp

      3

      303

         3

       300

   

  TỔNG CỘNG

  120

  2,703

     753

    1,843

   107

   

   
   

            Khoa Tiếng Nhật trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật hình thành từ những ngày đầu thành lập trường. Trải qua 5 năm hoạt động, Khoa tiếng Nhật xứng đáng là một trong những Khoa tiên phong trong công tác dạy và học, bồi dưỡng cả về trí tuệ và phẩm chất cho các thế hệ sinh viên. Chất lượng đào tạo tiếng Nhật của Khoa được các cơ quan Nhà nước Việt Nam, doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản đánh giá rất cao qua năng lực tiếng Nhật của sinh viên học tiếng Nhật đã tốt nghiệp.

  - Sơ đồ phân bố sinh viên ở các tỉnh -

   

            Tính đến thời điểm hiện tại (tháng 8 năm 2011), nhà trường có trên 500 sinh viên đang theo học khoa tiếng Nhật, với 300 sinh viên đã tốt nghiệp được đảm bảo về chất lượng đầu ra và cơ hội nghề nghiệp.

   

          Nhà trường đã liên kết với các trường dạy Tiếng Nhật như: Asahi kokusai Gakuin, JSL Nihon Akadenmi, Sanritsu Kousai Gakuin và Trung tâm giao lưu văn hóa Tokyo. Đồng thời, với mô hình trao đổi học sinh sinh viên, mô hình 1 + 3 (một năm học tại Việt Nam, ba năm học tại trường đại học của Nhật), 2 +2 (hai năm học tại Việt Nam, hai năm học tại trường đại học của Nhật), tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội để tiếp thu kiến thức khoa học hiện đại trên thế giới.

   

            Khoa tiếng Nhật luôn nhận thức rất rõ nhiệm vụ sống còn trong công tác đào tạo là phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Chính vì vậy trong những năm qua, Khoa liên tiếp cử các giảng viên trẻ đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Cùng với phương châm coi sinh viên là trung tâm của mục tiêu đào tạo, khoa luôn luôn quan tâm đến việc học tập cũng như đời sống sinh hoạt của sinh viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi nói giỏi, tìm hiểu về đất nước con người Nhật Bản..., tạo một môi trường thực sự thuận lợi và lành mạnh cho sinh viên phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.

   

           Về trang thiết bị giảng dạy, học tập, trong những năm gần đây, được sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản, Khoa đã tiếp nhận một hệ thống thiết bị giảng dạy hiện đại bao gồm các phòng luyện tiếng, phòng video, phòng máy vi tính, phòng biên tập các chương trình nghe nhìn,... Những phương tiện giảng dạy này đã góp phần làm phong phú thêm, cập nhật thông tin, cải tiến các chương trình giảng dạy cũng như các giáo trình của Khoa.

   

            Mục tiêu của khoa Tiếng Nhật là đào tạo ra cử nhân chuyên nghành phiên dịch có đủ kỹ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phòng nghề nghiệp để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vựa chuyên môn có sử dụng Tiếng Nhật, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

   

            Trong những năm qua, Khoa đặc biệt quan tâm đến công tác đối ngoại, coi đây là công tác lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Khoa để nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước tiếp cận mô hình đào tạo hiện đại, mở rộng quan hệ, nâng cao uy tín và vị thế của Khoa trong Nhà trường và trong giới tiếng Nhật, tranh thủ sự giúp đỡ về chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy, quản lý và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. Hiện nay Khoa có quan hệ với Đại sứ quán Nhật Bản, các tổ chức,các trường Đại học trong và ngoài nước và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ có hiệu quả. Nhiều chương trình đã và đang được thực hiện, đạt hiệu quả cao như: Đào tạo giáo viên, sinh viên, tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị giảng dạy ngoại ngữ, học bổng sinh viên... Đây là một trong những nhân tố quan trọng để Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và đạt được những thành tựu đáng phấn khởi.