KHOA VIỆT NAM HỌC
  13:00:00 22/03/2013

  Khoa Việt Nam học – Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật đến nay đã đi vào hoạt động được 5 năm, đào tạo hàng trăm cử nhân ngành Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch cho thành phố Bắc Ninh nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung. Chương trình đào tạo của khoa trang bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức và kỹ năng chuyên môn, phục vụ tốt cho công việc hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp.

   

  Tên ngành, nghề:

  Việt Nam học

  Mã ngành, nghề:

  6220103

  Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  Hình thức đào tạo:

  Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh:

  Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông

  (hoặc tương đương)

  Thời gian đào tạo:

  03 năm

   

  5.1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

  - Số lượng môn học, mô đun: 32 Môn học.

  - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 120 Tín chỉ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ

  - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2,268 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 754 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1,949 giờ

   

  5.2. Nội dung chương trình

   

  Mã MH/MĐ

  Tên môn học/mô đun

  Số tín chỉ

  Thời gian học tập (giờ)

  Tổng số tiết

  Trong đó

  Lý thuyết

  Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/ thảo luận

  Kiểm tra

  I. Các môn học chung

  28

  435

  157

  255

  23

  MH01

  Giáo dục chính trị

  5

  75

  41

  29

  5

  MH02

  Pháp luật

  3

  30

  18

  10

  2

  MH03

  Giáo dục thể chất

  4

  60

  5

  51

  4

  MH04

  Giáo dục quốc phòng & an ninh

  5

  75

  36

  35

  4

  MH05

  Tin học

  5

  75

  15

  58

  2

  MH06

  Tiếng Anh

  6

  120

  42

  72

  6

  II. Các môn học, mô đun chuyên môn

  92

  2,268

  597

  1,589

  82

  II.1

  Môn học, mô đun cơ sở

  54

  810

  379

  379

  52

  MH07

  Văn hóa Việt Nam

  4

  60

  28

  28

  4

  MH08

  Văn hóa Phương Đông

  3

  45

  21

  21

  3

  MH09

  Văn hóa các Châu Lục

  3

  45

  21

  21

  3

  MH10

  Tiếng Việt thực hành

  3

  45

  21

  21

  3

  MH11

  Văn học Việt Nam

  3

  45

  21

  21

  3

  MH12

  Địa lý Việt Nam

  3

  45

  21

  21

  3

  MH13

  Lịch sử Việt Nam

  3

  45

  21

  21

  3

  MH14

  Danh lam thắng cảnh Việt Nam

  3

  45

  21

  21

  3

  MH15

  Toeic 1

  3

  45

  21

  21

  3

  MH16

  Ngôn ngữ và Con người Việt Nam

  3

  45

  21

  21

  3

  MH17

  Khai thác thế mạnh du lịch

  3

  45

  21

  21

  3

  MH18

  Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản

  3

  45

  21

  21

  3

  MH19

  Các nước Asean +

  3

  45

  21

  21

  3

  MH20

  Doanh nghiệp và dịch vụ lữ hành

  4

  60

  29

  29

  3

  MH21

  Tài nguyên du lịch

  3

  45

  21

  21

  3

  MH22

  Định hướng phát triển du lịch

  4

  60

  29

  29

  3

  MH23

  Toeic 2

  3

  45

  21

  21

  3

  II.2

  Môn học, mô đun chuyên môn

  38

  1458

  218

  1210

  30

  MH24

  Tổng quan và tuyển điểm du lịch

  4

  60

  28

  28

  4

  MH25

  Tâm lý và dịch vụ du lịch

  4

  60

  28

  28

  4

  MH26

  Sản phẩm du lịch và chiến lược sản phẩm

  4

  60

  28

  28

  4

  MH27

  Nghiệp vụ lễ tân và quản lý khách sạn

  4

  60

  28

  28

  4

  MH28

  Nghiệp vụ lữ hành

  5

  75

  35

  35

  5

  MH29

  Nghiệp vụ lữ hành quốc tế

  4

  60

  28

  28

  4

  MH30

  Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

  5

  75

  35

  35

  5

  MH31

  Thực tập nghề nghiệp

  5

  705

  5

  700

   

  MH32

  Báo cáo tốt nghiệp

  3

  303

  3

  300

   

  TỔNG CỘNG

  120

  2,703

  754

  1,844

  105

   

   

   

            Về chuyên môn: Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn về Việt Nam học, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng trở thành hướng dẫn viên ngành du lịch, hoặc làm việc trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt nam, hoặc đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt nam học.

   

   

            Về kỹ năng, khả năng: Giúp sinh viên phát triển năng lực tư duy, khả năng sáng tạo và thích ứng những tình huống thực tế, phát triển kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng viết và nói để đáp ứng tốt yêu cầu của công việc chuyên môn. Chương trình coi trọng rèn luyện về kỹ năng sử dụng tốt 1 ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên ra trường có thể đảm nhận tốt công việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, công ty lữ hành và các tổ chức du lịch.