HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
  13:00:10 22/03/2013

  Nhà trường hợp tác với:

   

  - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

   

  - Đại học Bách khoa Hà Nội,

   

  - Đại học Hà Nội,

   

  - Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên,

   

  - Đại học Trà Vinh,

   

  - Đại học Dân lập Phương Đông

   

  Đào tạo tại trường Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học các ngành:

   

  +Quản trị kinh doanh

   

  +Kế toán

   

  +Tài chính ngân hàng 

   

  +Tiếng Anh

   

  +Tiếng Nhật

   

  +Tiếng Trung Quốc

   

  +Tiếng Hàn Quốc

   

  +CNTT

   

  +Việt Nam học

   

  Sinh viên tốt nghiệp được các trường đại học cấp bằng chính quy theo quy định của

  Bộ Giaó dục và Đào tạo