BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP-TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM (28/06/2014)

08:11:00 21/06/2014
 

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP-TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 6 (NIÊN KHÓA 2011-2014) và TCCN KHÓA 7 (NIÊN KHÓA 2012 – 2014),

CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 2 (NIÊN KHÓA 2012-2014)

------------------------------ --------------------------------------------

                                                                       * Thời gian: 8hh00’ ngày 28 tháng 6 năm 2014

                                                                       * Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà A2

I. Thành phần tham dự

1. Khách mời: là các DN, các đơn vị tuyển dụng

2. Toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn trường (Cơ sở BN và HN)

3. Toàn thể HSSV hệ Cao đẳng Khóa 6 và TCCN khóa 7, cao đẳng liên thông khóa 2

4. Học sinh, sinh viên khóa 7 và 8 (Khuyến khích tham dự), sinh viên khóa cũ tham dự (khuyến khích tham gia)

 

II. Nội dung chương trình

Dẫn chương trình : Nguyễn Bá Quý và Chu Thị Thúy

STT

Nội dung

Thời gian

Người

Giới thiệu

Người

thực hiện

Ghi chú

I Ổn định tổ chức

1

- HSSV tập trung tại Hội trường (phân công vị trí ngồi từng khoa rõ ràng)

- Đón tiếp đại biểu

7h-8h

Phạm Hồng Nhung

Lê Thị Thương  

 

 

HSSV các lớp

 

Yêu cầu đúng 8h là hội trường phải ổn định, HSSV ngồi đầy đủ đúng vị trí. Phụ trách khoa phải có mặt để ổn định khoa mình cùng phòng đào tạo

2

- Hướng dẫn HSSV loại khá + Giỏi  mặc áo cử nhân theo danh sách

- Nếu còn áo thì cử cho lớp tiếp tục lên nhận mặc đến khi hết áo cử nhân thì thôi

- Sau khi HSSV nhận bằng xong, chuyển lại áo để cho lớp tiếp theo mặc

(lớp nào có nhu cầu mượn áo để chụp ảnh lưu niệm thì sau khi xong buổi lễ đăng ký với cô Thúy để mượn)

7h-8h

Nguyễn Thị Tuyết

Đồng chí Thúy cho các lớp ký nhận mượn áo và quản lý áo cử nhân

PĐT dán rõ danh sách ngoài bảng tin thể hiện thứ tự lên nhận bằng để sinh viên biết và chủ động mượn áo

3

Đón tiếp các DN

7h-8h

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Phương Sang

Các phụ trách khoa chịu trách nhiệm tiếp chuyện khách khi vào hội trường

Đề nghị phụ trách khoa có mặt đúng giờ. Không được đi muộn để đón tiếp khách.(7h30-8h)

4

- Văn nghệ chào mừng

7h30-8h30

MC.Nguyễn Bá Quý

Đoàn TN

Đoàn thanh niên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ (gồm cả giáo viên Và HSSV): Thầy Choil, cô Thúy…

II Nghi lễ

1

Chào cờ

8h30

MC.Nguyễn Bá Quý

Toàn thể Hội trường

 

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h30-8h35

 MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

 

 

3

Phát biểu và lời căn rặn của  Hiệu trưởng đối với các em HSSV

8h35-8h40

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

Thầy Hiệu trưởng: Th.S. Nguyễn Đăng Đào

 

III Trao bằng Tốt nghiệp

1

Đọc Quyết định Công nhận tốt nghiệp

8h40-8h43

MC.Nguyễn Bá Quý

Lê Thị Thương 

 

2

Trao bằng cho tất cả  HSSV đạt loại Giỏi + Khá (cơ sở BN và HN)

 

 

8h43-8h46

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

- Thầy Hiệu trưởng: Th.S. Nguyễn Đăng Đào

-   Bố trí một sinh viên mặc áo dài bê khay phát bằng (Thương tìm người bố trí)

3

1. Khoa Tiếng Hàn (cơ sở BN )

8h47-9h5

MC.Nguyễn Bá Quý

- Thầy Ngọc

- Công ty của Hàn Quốc (nếu có)

Sinh viên nhận bằng xong đề nghị Quay lại chỗ ngồi ổn định để nghe nội dung tư vấn

4

2. Khoa Tiếng Trung (cơ sở BN và HN)

9h5-9h10

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

- Cô Nguyễn Thị Kim: -HP

- Cô Trần Thị Lý

- Côn Ty Của Trung Quốc (nếu có) 

Sinh viên nhận bằng xong đề nghị Quay lại chỗ ngồi ổn định để nghe nội dung tư vấn

3. Khoa Quản trị  - Tài chính 

3.1. Ngành QTKD

3.2. Ngành tài chính ngân hàng

(cơ sở BN và HN)

9h10-9h15

MC.Nguyễn Bá Quý

- Lê Thị Thương

- Đại diện Doanh nghiệp

 (nếu có)

Sinh viên nhận bằng xong đề nghị Quay lại chỗ ngồi ổn định để nghe nội dung tư vấn

4. Khoa Kế toán:

- Lớp Cao đẳng kế toán  (Cơ sở BN và HN)

- Lớp TC-Kế toán-K7)

- Lớp Cao đẳng liên thông –K2  

 

9h15-9h20

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

- Nguyễn Thị Tuấn Nhã - PT Khoa Kế toán đón SV

- Đại diện Doanh nghiệp

Sinh viên nhận bằng xong đề nghị Quay lại chỗ ngồi ổn định để nghe nội dung tư vấn

5. Khoa Tiếng Anh  (cơ sở BN và HN)

9h20-9h30

MC.Nguyễn Bá Quý

- Thầy Thắng(BN), Cô Tâm (HN)- PT Khoa Tiếng Anh đón SV

- Đại diện công ty …..

Sinh viên nhận bằng xong đề nghị Quay lại chỗ ngồi ổn định để nghe nội dung tư vấn

6. Công nghệ thông tin  (cơ sở BN và HN)

9h30-9h35

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

- Cô Nguyễn Thị Cải (BN) Thầy Linh (HN)- PT Khoa đón SV

- Đại diện doanh nghiệp….

Sinh viên nhận bằng xong đề nghị Quay lại chỗ ngồi ổn định để nghe nội dung tư vấn

7. Khoa Tiếng Nhật

(cơ sở BN và HN)

9h35-9h40

MC.Nguyễn Bá Quý

- Cô Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Hiệu trưởng;

- Cô Nguyễn Thị Xuân - PT Khoa Tiếng Nhật đón SV

- Đại diện công ty….

Sinh viên nhận bằng xong đề nghị Quay lại chỗ ngồi ổn định để nghe nội dung tư vấn

 

8.Phát biểu cảm tưởng của sinh viên

9h40-9h45

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

Sinh viên

Phòng đào tạo lựa chọn 1 sinh viên tiêu biểu phát biểu cảm tưởng (duyệt bài trước, yêu cầu ngắn gọn, đủ ý)

Văn nghệ đan xen (1 tiết mục)

IV. PHẦN TƯ VẤN VIỆC LÀM DOANH NGHIỆP

1

1. Phát biểu của đại diện công ty …..

9h55->10h10

MC.Nguyễn Bá Quý

 

Thầy Hiệu trưởng đáp lời (nếu cần)

2

2. Phát biểu của đại diện công ty …..

10h->10h15

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

 

Thầy Hiệu trưởng đáp lời (nếu cần)

3

3. Phát biểu của đại diện công ty …..

10h15-10h25

MC.Nguyễn Bá Quý

 

Thầy Hiệu trưởng đáp lời (nếu cần)

4

4. Phát biểu của đại diện công ty …..

10h25-10h30

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

 

Thầy Hiệu trưởng đáp lời (nếu cần)

5

5. Phát biểu của đại diện công ty …..

10h30-10h40

MC.Nguyễn Bá Quý

 

Thầy Hiệu trưởng đáp lời (nếu cần)

6

6. Phát biểu của đại diện công ty …..

10h40-10h50

MC. Cô Thúy (khoa kế toán)

 

Thầy Hiệu trưởng đáp lời (nếu cần)

7

Chào cờ, bế mạc

11h30

Nguyễn Bá Quý

Toàn thể Hội trường.( sau đó mời chụp ảnh lưu niệm cùng HSSV và mời toàn thể các đại biểu + Toàn thể CB,GV và Đội văn nghệ  đi dự bữa cơm thân mật tại nhà hàng Long Giang)

 

MC Nguyễn Bá Quý: Mời (thầy) cô, các DN chụp ảnh lưu niệm cùng các lớp