PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH - LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2019

13:15:00 15/05/2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH - LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ghi chú : Thí sinh điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký nhập học sau đó gửi về địa chỉ sau: 
(i). Nếu đăng ký học tại cơ sở Bắc Ninh thì gửi Phiếu đăng ký nhập học vào địa chỉ: tuyensinh@cnc.edu.vn;
(ii).Nếu đăng ký học tại cơ sở 2 của trường tại Hà Nội  thì gửi Phiếu đăng ký nhập học vào địa chỉ: tuyensinh.hn@cnc.edu.vn
Rất hân hạnh được đón tiếp./.

 

Link đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy 2019: https://docs.google.com/forms/d/1020fFn_m-c1g3u4fQILcRnbLHcKqP313p4iSAHWfA2E/viewform?edit_requested=true