PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2017

08:25:00 23/02/2017
Tài liệu đính kèm: Tải về

  

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

 NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

----------0O0-----------

    PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CNC NĂM 2017

     (Hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy tại trường CNC)

           Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Ngoại ngữ -

Công nghệ Việt Nhật

1.Họ và tên của thí sinh:..................................................Giới tính:............

      2.Ngày,tháng,năm sinh:...............................................................................

3.Địa chỉ liên hệ (ghi rõ số nhà, tên đường phố, phường, thôn xóm, xã, huyện, tỉnh)..............................................................................................................

........................................................................................................................ 4.Di động:....................  Enail.............................ĐT Người thân:.................

5.Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển và Kết quả điểm bình quân các môn trong năm học lớp 10, 11, 12 như sau 

(Đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 chỉ tính đến học kỳ I lớp 12):

Môn 1:..............

Lớp 10:..............

Lớp 11:..............

Lớp 12:...........

Môn 2:..............

Lớp 10:..............

Lớp 11:..............

Lớp 12:...........

Môn 3:..............

Lớp 10:..............

Lớp 11:..............

Lớp 12:...........

      6. Em xin đăng ký học vào trường CNC theo nguyện vọng ngành:

 *Hệ Cao đẳng: QTKD;  Kế toán; Tiếng Anh; Tiếng Nhật; CNTT;  VNH; Tiếng Trung;  Tiếng Hàn Quốc; Tài chính ngân hàng.

     * Hệ TCCN:  Kế toán;  CNTT;  Du lịch;  Điện CNⅅ Cơ khí

 Em xin cam đoan những lời khai trong phiếu đăng ký này là đúng sự thật      

    Kính đề nghị Hội đồng tuyển sinh của trường CNC xem xét.

                                                                      Ngày.........tháng........năm 2017

                                                                             (Thí sinh ký, ghi rõ họ tên)