PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH - LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2018 

Tải file đính kèm tại đây:/upload/738/fck/files/PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2018(2).docx

 

Ghi chú : Thí sinh điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký nhập học sau đó gửi về địa chỉ sau: 
(i). Nếu đăng ký học tại cơ sở Bắc Ninh thì gửi Phiếu đăng ký nhập học vào địa chỉ: tuyensinh@cnc.edu.vn;
(ii).Nếu đăng ký học tại cơ sở 2 của trường tại Hà Nội  thì gửi Phiếu đăng ký nhập học vào địa chỉ: tuyensinh.hn@cnc.edu.vn

 

Link đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy 2018: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkdBtStgVZ5b4icf95EDWetvCoK14cWTgcXuprxPcUGBzcsw/viewform 

 

Rất hân hạnh được đón tiếp./.